Printed from chabadamsterdamsouth.com

Geven is nemen

Friday, 28 February, 2020 - 4:24 am

In een onderzoek van het CBS, dat deze week verscheen met als title Geluk en persoonlijkheid viel het op dat mensen, die naast hun reguliere baan ook aan vrijwilligerswerk doen, gelukkiger zijn dan mensen die uitsluitend met hun eigen toko bezig zijn. Een conclusie die in lijn is met de parasja van deze week. In de parasja lezen we iedere week over een volgende stap die het joodse volk moest nemen om zich te ontwikkelen tot een volwassen samenleving. In de vorige weken hebben we gelezen over de primaire levensbehoeften die het joodse volk nodig had en waarin ook werd voorzien. Bijvoorbeeld: bevrijding van de slavernij, splitsing van de zee, de Tien Geboden, het hemelse brood. Toch had dit ook een ongewenste bijwerking. Het Joodse volk ontwikkelde een soort ondankbaarheid en bleef maar klagen. Alles kwam immers van Boven en zelf hoefde ze er niets voor te doen. Deze week echter lezen we over Teroema-geven. Het Joodse volk krijgt niet alleen te horen dat ze een Tempel moeten gaan bouwen, maar vooral ook dat iedereen daaraan moet bijdragen. Het Joodse volk wordt verteld dat indien zij willen dat dit ‘maatschappelijke experiment’ – de totstandkoming van het Joodse volk – zal slagen, het essentieel is dat zij niet enkel ontvangen maar juist ook geven. Dat deze boodschap de insteek is van de parasja zien we ook als we de Hebreeuwse tekst vertalen. De tekst luidt (Exodus 25:2): Vajikchoe lie teroema– Neem voor mij een gift. Er wordt bedoeld dat het joodse volk moet geven, maar er staat nemen. Maar dit is nu exact de essentie van deze boodschap. Geven is nemen. G-d vertelt het volk dat de gever niet alleen een gever is, maar ook een ontvanger. En de ontvanger is niet alleen ontvanger, maar ook gever. Terugkoppelend naar het hedendaagse. Ook een moderne maatschappij staat of valt op bereidheid om te geven aan de omgeving. Of het nou gaat om vrijwilligerswerk, financiële ondersteuning van goede doelen of het delen van kennis en liefde. Het zijn deze componenten die essentieel zijn voor een samenleving waar mensen gelukkig willen en kunnen zijn. Het is de gever die ontvangt en het is de ontvanger die geeft. De Parasja, afdeling in de Torah die wereldwijd in de synagogen wordt gelezen, is deze week: Teroema – Exodus 25:1 t/m 27:19. Sjabbat begint 28 feb om 17:55 uur en eindigt op 29 feb om 19:07 uur. 'De Parasja met Yanki Jacobs' is een wekelijkse column op de website: joods.nl
Comments on: Geven is nemen
There are no comments.